Download ViVa mod apk v2.4.5 for Android

Name ViVa
Category Weather
Size 22.4MB
Popularity 2036
Publisher Swedish Maritime Administration
Score 6.0
Publish Date 29/07/2022
Download Download Mod Apk
Google play ViVa Google Play

Mod Info:

ViVa

ViVa Game Introduction :

ViVa, Sjöfartsverkets informationstjänst för väder, vind och vattenstånd, ger dig observationer i nära realtid. Sjöfartsverket och SMHI har över 100 väderstationer runt Sveriges kust och i några sjöar och vattendrag. Mätstationerna ger information om vindhastighet, vindriktning, vattenstånd, vattenström, vattentemperatur, vattnets salthalt och densitet, lufttryck, luftfuktighet och lufttemperatur och sikt. Varje station har, utifrån handelssjöfartens behov, en specifik uppsättning av sensorer och det varierar därför vilka parametrar, av de ovan nämnda, som mäts på respektive plats.

Sjöfartsverket ansvarar inte för att alla uppgifter är korrekta. Den som trafikerar ett visst område ansvarar för att göra en bedömning av rådande väder- och vattenförhållanden.

ViVa Game screenshot :

ViVa

ViVa

ViVa

ViVa

ViVa

ViVa (22.4MB)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *